Kategoriarkiv: BLOGGPRAT

Matte & NO-länkar

LÄNKAR FÖR ÄMNENA

BIOLOGI, KEMI, FYSIK, TEKNIK & MATEMATIK

Jag fyller på listan efter hand! Under tiden får ni jättegärna komma med önskemål om särskilda teman och inlägg. Kom gärna med tips och säg till om jag har glömt något!

DEL 1: ATT BÖRJA MED

Skolverket – NO

DiNO – Skolverket

Concept Cartoons – Skolverket

Ämnesutveckling Natur & Teknik

Multimediabyrån

SLI.se

Sveriges läromedel samlade på en plats, i form av strömmande media.

Praktisk IT- och mediekompetens

Gapminder

Hans Rosling & miljöstatistiken

Temasajten

Samlade resurser för grund- och gymnasieskolan. Temasidor med förslag till infallsvinklar, länkar, boktips med mera.

LUSKA

LUSKA är en länksamling (Lunds kommun) för elever i grundskolan. Länkarna är uppdelade ämnesvis. En bra resurs för elever och lärare!

Kunskapshubben

Teacher on demand

Undervisande filmer av lärare.

Planeten

”Webbplatsen Planeten är en del i ett större samarbetsprojekt mellan SVT-webb och filmbolaget Charon. Planeten består av interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar, som försöker beskriva hur allt hänger samman på vår planet”.

Lektion.se

Sveriges största lärarsajt.

Pedagogiska resurser för Natur/Teknik & Miljö

Pedagogguiden

Tom Tits experiment

Webbportalen Teknik & Natur

Ta gärna en titt på den webbportalen ”Teknik & Natur” som Skolverket och nationella resurscentra i NO-ämnena ligger bakom. Erbjuder resurser och stöd för undervisande lärare i NO-ämnena för F-6. Här finns också länkar till fler bra sidor med liknande syfte.

Nationella resurscentra

Centrum för tekniken i skolan

Kemilärarnas resurscentrum

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för fysik

Föreningar & organisationer

Naturskoleföreningen

Föreningen Svenska Science Center

Biologilärarnas förening

Geografilärarnas riksförening

LMNT

Fältbiologerna

Minifältis

Håll Sverige Rent

Naturväktarna

Skogen i skolan

Svenska Naturskyddsföreningen

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Entomologiska Förening

Svenska Botaniska Föreningen

Världsnaturfonden

DEL2: ÄMNE FÖR ÄMNE

BIOLOGI

Allemansrätten

ARKive

ArtDatabanken

Blommar.nu – naturens kalender

Den virtuella floran

Växten och marken – ett 3D äventyr

Ett myller av liv

Havet

Virtueprojektet – biologisk mångfald

De 5 stora

Rovdjursskolan

Fiskar – vanliga arter

Humlesidan

Svenska trädarter

Vattenkikaren

Växter, texter och övningar

Vinterfåglar

Vårtecken

Hjärnan

Människokroppen

Råd om vård

Kostvård – Livsmedelsverket

Giftinformationscentralen

Bi-lagan – temanummer om evolution

Biologi på menyn – Mat & Biologi

KEMI

Illustration: Olivia Jeczmyk

Skolkemi – Umeå Universitet

I en strut – Tom Tits experiment blogg

Vetgirig blogg som snokar runt bland naturvetenskapliga nyheter.

Experimentbanken

Oljans värld

Mitt liv som kolatom

Kemiska reaktioner i vår matlagning

Lek med maten på lektionen

KRC ger tips på fyra populära kemiexperiment där mat används, från lågstadiet och upp till gymnasiet.

Illustration: Olivia Jeczmyk

Illustration: Olivia Jeczmyk

Illustration: Olivia Jeczmyk

Illustration: Olivia Jeczmyk

Mat och Kemi hör ihop

Draknet

Periodiska systemet

FYSIK

Astronomiska mått

Experimentbanken

Rymdportalen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Konvertera måttenheter

Unga Fakta: Stjärnor & planeter

Welcome to the planets

En sida om planeter med bilder från NASA

TEKNIK

Svensk Energi

Energimyndigheten

Faktabanken

Teknikåttan

Tekniska museet

Vad kan ett museibesök innebära för skolan? Foto: Anna Gerdén

MATEMATIK

Roten ur det goda – Mat & Matematik

Geometri

En introduktion i ljud och bild från UR

DEL 3: Bloggar…

Elevbloggar, klassbloggar, lärarbloggar, studentbloggar…

Partiell solförmörkelse

Lärare på Krungårdsskolan, Tomas Jonsson om ämnena Fysik & Astronomi.

Maths hörna

Förskollärare, idrottslärare och simlärare som bloggar intressant om olika ämnen i skolan. Har en del intressanta infallsvinklar på hur ämnen kan integreras.

Heldas lärarblogg

”Det du behöver för att lyckas i Ma & NO” (skriver Helda om sin blogg).

Fröken Karin

Matte- och teknikläraren Karin Hallberg från Luleå. Jobbar med flippfilm i sin 1:1 satsning på skolan.

Miljövetenskap är häftigt

En student i miljövetenskap bloggar under sina studier. ”För att kunna förstå miljövetenskap och förklaringen till miljöproblemen krävs en bas av bland annat naturvetenskaplig kunskap, därför fokuserar flera inlägg på biologi, geovetenskap, ekologi och kemi”. En trevlig blogg med annorlunda inlägg.

DEL: 4 SÄRSKILDA TEMA

VÄDER

Skolvädernätet

Vad är en tsunamni?

SNF – Klimat & Miljö

SMHI – Kunskapsbanken

Åska och åskskydd

MILJÖ

Bra miljölänkar från ”Pedagogiska resurser”

Miljömärkning

minplanet

Ekologiska fotavtryck

Miljöportalen

/bibblabella

BLOGGPRAT: Slöjd, hantverk, återbruk…

OLIKA BLOGGAR

Blyga killen stickar

Om bloggen:

Tuffa killar tuggar snus, gillar sport och mekar med bilar. Tuffa killar har också tuffa och snygga tjejer. Allt det där stämmer på mig, men… Jag stickar också. Det är inte det tuffaste man kan göra bland mina polare så därför är jag lite blyg.

Kurbits – din slöjdkompis i inredningsvärlden

Inlägg om bland annat eko, återbruk, miljö, stickning, broder, konsthantverk, designföremål, material, design, formgivning… Bakom bloggen står Frida som är journalist. Mycket snygg blogg med massa läsvärt.

Kurbits - din slöjdkompis i inredningsvärlden

365 saker du kan slöjda

Drivs av Sveriges hemslöjdskonsulenter. Beskrivningar och slöjdiga idéer, inspiration och tips.

Kravallslöjd

ÅTERBRUK

Länklista ”återbruk”

Slöjd håller

Hemslöjd och hållbar livsstil.

TRÄ- OCH METALLSLÖJD

Fröken Slöjddidaktik

Bloggen är förmodligen unik i landet; en blogg om slöjdundervisning i trä- och metallslöjd. Den drivs av Jenny Frohagen som kände behovet av att försöka skapa ett nätverk bland slöjdlärare för att diskutera undervisningsmetoder och reflektera över varför slöjd är viktigt i skolan. Hon ser bloggandet som ett sätt att kommunicera med andra lärare och visa hur hon tänker och arbetar. Enligt henne har slöjdlärarna oftast inte mycket tid framför datorn, men meningen är att bloggen kan inspirera andra och knyta kontakter. Hon önskar att det i Sverige ska finnas ett nationellt centrum för slöjddidaktik i framtiden.

Nationellt resurscentrum för slöjdämnet

En nystartad facebookgrupp. Så här skriver Jenny:

Vi får se om denna grupp kan fylla ett behov av att mötas. Jag vet att det finns många mindre slöjdlärarnätverk runt om i landet, men jag har länge önskat att det fanns en plats där man kunde nå ut till kollegor runt om i landet och diskutera aktuella frågor, förutsättningar i undervisningen och salarna och dela med sig av lektionsplaneringar och pedagogiska/didaktiska tankar och idéer.

Att diskutera frågor som:

– läromedel och slöjdmaterial
– slöjdsalars utformning/inredning
– hur man kan designa uppgifter och arbetsområden
– hur man kan utvärdera och systematiskt förbättra redan existerande uppgifter och arbetsområden
– hur man kan bedöma olika förmågor
– hur man bör förhålla sig till läroplanen, kursplanen, kunskapskrav och andra styrdokument
– fortbildningsmöjligheter
– forskningsrön
– pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

BLOGGPRAT: Dans

DEL 1: ALLMÄNT

Dans-WEB

Dans i sydost

Regionförbunden i Blekinge, Kalmar Län och södra Småland. Nytt nätverk för dans i sydost, med syfte att öka kunskapen om dans i skolan och att stärka dansen som konstform.

Önska dansföreställningar genom Skapande skola

Danslänkar

Dansportalen

 

DEL 2: DANS I SKOLAN

Hos en danslärare

En danslärare bloggar om dansens plats i och utanför skolan.

Idrottslärare

Av idrottslärare, för idrottslärare. Lektionsplaneringar, blogg och diskussion. Plattform för idrottslärare.

Dammfriskolans blogg om idrott och hälsa

Aerobicsveckor… Idrottslärarna bloggar.

Hur man får elever i 9:an att dansa

http://pedagogstockholmblogg.se/gastbloggen/2012/01/10/hur-man-far-elever-i-9an-att-dansa/

 

BLOGGPRAT: Språkutveckling

DEL 1: ALLMÄNT

Skolbiblioteksbloggen

Kunskapshubben

Årstaskolans film- och ljudsajt med allt från lektionsmaterial till elevfilm. Värt ett besök!

Språkkonsulterna

DEL 2: SPRÅK

England

Engelska – träffar på Länkskafferiet

149 granskade länkar för språkutveckling i engelska.

Lättlästa engelska – träffar på Länkskafferiet

Om England på lättläst engelska.

Franska – träffar på Länkskafferiet

Voir les vidéos

Tyska – träffar på Länkskafferiet

Spanska – kunskapshubbens spanska filmklipp

DEL 3: SVA lärare som bloggar

Mångspråkiga elever – wiki och länklista

De flerspråkiga barnen

Lärare i SVA bloggar om sitt arbete med flerspråkiga elever.

Ny i svenska skolan

Otroligt bra blogg, där Anna Kaya, lärare sedan tio år tillbaka för nyanlända elever, bloggar om sitt arbete. Följ henne också på Twitter. Anna är initiativtagare till #skolchatt (lärarchatt) på Twitter som är öppen varje torsdag  20-21.

Lära sig svenska på internet

Andraspråksutveckling

BLOGGPRAT: Elevbloggar…

Skolbloggen

Sveriges största och bästa (enligt dem själva) bloggplattform för skolan. Just nu finns det 5 368 bloggar registrerade. Vill man se exempel på hur man arbetar med elev- och klassbloggar i skolan, kan det vara bra att börja här.

Klassbloggarna

Forskningsprojektet och utvecklingsprojektet ”Klassbloggarna” startade 2010 i Karlstad, för att man bland annat ville veta mera om hur barn upplever det att använda sociala medier (som bloggar) i skolan.

Berättelsen bakom Tidavads klassblogg

Eva Lilliestiernas  rörande berättelse om hur hon kom igång och startade en klassblogg för sina elever.

Internet öppnar dörren till klassrummet

Filmklipp via Bambuser om under Internetdagarna med Webbstjärnan och bland andra inbjudna Eva Lilliestierna.

Klassbloggar i Norra Fäladens skolområde i Lund

Skolbibliotekarierna i Norra Fäladens skolområde i Lund blev Årets Skolbibliotek 2011. De har ett nära samarbete med skolorna och fokuserar mycket på det läsfrämjande. Bland annat använder de sig av klassbloggar, där eleverna får blogga om böckerna de läser.

Treornas läsblogg 2012-13

Treornas läsblogg 2011-12

Treornas bokblogg är en del i projektet ”Fäladen läser”. Ett läsfrämjande projekt.

Tidavads klassblogg

BLOGGPRAT: IKT, paddagogik & paddor

DEL 1: IKT & LÄRANDE

IKT bloggen

E-learning by doing – appar

Digital kompetens och lärande

Bloggar och sociala nätverk som kompetensutveckling

Hur blir den digitaliserade skolan en skola för alla? – filmklipp från bambuser

En ikt-pedagogs funderingar

Framtidens lärande

Tänk om – Ledande utbildningskonsulter för 1:1 i Sverige.

Hippasus

En av de främsta forskarna inom IKT och lärande bloggar här på engelska. Även populär föreläsare.

Digitala verktyg – SAMR-modellen och 1.1 pedagogik

3 MAMMOR & 1 PAPPA…

It-mamman – Christina Löfving

Prisbelönta författaren som skrivit boken ”Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen” bloggar här som Mamma med stort intresse för it. Hon har också varit it-pedagog och lärare. Väldigt bra blogg!

App-o-Mama – Två mammor som testar appar och delar med sig av sina tips i app-djungeln.

PappasAppar.se

Pappas Appar – Skriver och och betygssätter barnvänliga appar. Riktigt bra blogg!

DEL 2: APPAR I SKOLAN

Appar för förskolan

Appar för grundskolan (lägre åldrar)

Appar för grundskolan (högre åldrar)

Appar för gymnasiet

Guide – var hittar jag bra appar till skolan?

Twitter search #paddagogik

Lär med lärplattor

Skolappar  – kopplade till skolämnen

Appar och surfplattor

Wordfeud i ettan – ökad medvetenhet om bokstäver, ljud och ordbildning.

DEL 3: SOM ALTERNATIVA VERKTYG

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan med hjälp av alternativa verktyg som ex. surfplattor och appar som är anpassade för skolan, få en mer jämlik skolsituation.

Alternativa verktyg i lärandet

Appen gav 5-åriga Vincent en röst

SPSM

/bibblbella

BLOGGPRAT: Film

DEL 1: HITTA TILL FILMBLOGGARNA!

Av någon anledning är det inte lika lätt att hitta till privata filmbloggar som håller hög kvalitet, som att hitta till bokbloggarna. En del bloggare bloggar om både film och böcker, och vissa väljer att blogga om allt som går under ”kultur”. Kulturbloggen är ett fint exempel på en blogg som kombinerar film, litteratur, musik, teater och dans och som håller hög standard med snygg layout. Ett annat exempel är Rebeccas blogg ”Film + Mode = en kärlekshistoria”.

”Filmspanarna” kan sägas vara en liknande trend som ses hos bokbloggarna, när de anordnar olika teman och aktiviteter som de gör tillsammans, för att göra sin läsning lite mer ”social”. ”Filmspanarna” (ett antal filmbloggare i Stockholmstrakten) träffas för att se film tillsammans.  Deras senaste bloggtema för denna månaden är ”snö på vita duken”.

Här är de filmbloggar som jag tycker ändå känns värda att besöka:

Film.nu

Mode + Film = en kärlekshistoria

Rebeccas blogg om film och mode har en också en bra förteckning över filmlänkar.

Filmstörd

Filmkritikerna.se

Have you forgotten

http://haveyouforgotten.files.wordpress.com/2012/04/royal-tenenbaums.jpg

Filmblog – The Guardian

The Hobbit: An Unexpected Journey … one embargo to bind them.

SVT:s Filmblogg

Filmmedia

Onyanserat.se

Kulturbloggen.com

https://i0.wp.com/kulturbloggen.com/wp-content/uploads/2012/11/Ruby-Sparks.-010.jpg

Reaktorbloggen – mer än bara filmrecensioner

DEL 2: FÖLJ FILM PÅ TWITTER

Filmkonsulenten i Kalmar Län

BUFF Filmfestival i Malmö

BUFF Filmfestival

Film i Örebro – om film i skolan…

Film i Örebro

Föreningen film- och mediepedagogik

fomp

Filmpedagogerna

Filmpedagogerna

ScanboxEntertainment

ScanboxEntertainment

GIFF

GIFF

DEL 3: ANDRA DELAR AV WEBBEN

Svenska Filminstitutet

Unga Cinemateket

Filmrummet

Äta sova dö Luleå Filmkonvent

Filmkonst & konstnärliga processer

Filmbransch

Regissören Gabriela Pichler

Filmforskning

Svensk filmdatabas

Filma stort med smått

DEL 3: VAD HÄNDER LOKALT?

Öresund Film Commission

Reaktor Sydost på Bambuser

Tellus filmfestival

BLOGGPRAT: Sanningen bakom det billiga priset…

Som industrin inte vill att vi som konsumenter ska veta…

I detta inlägg samlar jag tips på litteratur, bloggar, filmer, hemsidor och annat material som sätter maten och matindustrin i ett vidare perspektiv på miljöfrågor och frågor som sätter miljön och exempelvis djurens rätt i fokus… Jag hoppas att lärare i exempelvis Hemkunskap kan ha stor nytta av mina lästips och att materialet kan användas för att lära ut lite miljötänk för eleverna. Men jag tror att det också kan integreras i alla skolämnen, eftersom det är något som berör dem alla och berör oss alla!

DEL 1: LÄS EN BOK

Om vi börjar med böckerna… Så skulle jag vilja lyfta fram, framförallt, två faktaböcker som är otroligt läsvärda och aktuella idag, oavsett vad man har för inställning till mat- eller köttindustrin innan.

ÄTA DJUR av Jonathan Safran Foer

Citat är hämtade ur Peter Larssons recension på Aftonbladet/Kultur:

”Dessutom har samma industrialisering som ger oss billigt kött också inneburit att vi aldrig träffar några matdjur. De är osynliga för oss, instängda i avlägsna fabrikshallar. Vi möter dem bara som plastade kotletter, som färdiga varor. Hur mycket medkänsla kan man hysa för en kotlett”?

”För att undvika missförstånd: i vår del av världen handlar frågan om djuren oundvikligen om fabrikerna. Inte om absoluta ställningstaganden till att döda eller hålla djur, inte om likheter mellan djur och människor. Och inte om tankelekar kring svältsituationer eller om lyckliga grisar från Bullerbygårdar. Allt det där är mest skendiskussioner. Det är fabrikerna som ger oss vår dagliga biff, det är om dem vi måste prata om i den kanske ogrundade förhoppningen att det trots allt kan göra en liten skillnad”.

Men det går att äta med gott samvete…! Läs Matens pris  av prisbelönta journalisterna Daniel Öhman och Malin Olofsson, som avslutar sin utredande bok om sanningen bakom det billiga priset på mat, med en guide i att äta mera medvetet…

”En av de mest angelägna matböckerna på år och dag”…

Malin Olofsson och Daniel Öhman

https://i1.wp.com/isabellalovin.com/wp-content/uploads/2008/02/tysthav-w250.jpg

Om TYST HAV av Isabella Lövin:

”Det är en angelägen, sorgsen och väldokumenterad reportagebok Isabella Lövin skrivit, som läsare blir man ömsom häpen, ömsom rasande över den uppenbara bristen på vett och proportioner i hela hanteringen.”

DEL 2: LÄS EN BLOGG

Karins miljöblogg

Äkta vara

Naturskyddsföreningens blogg

Klimatmagasinet Effekt

Djurens rätt

Utan naturen är vi ingenting

DEL 3: BEVAKA FRÅGAN

Ett perfekt sätt att börja bevaka debatten om mat- och köttindustrin, är att börja följa någon som är medveten och aktiv i frågan på något av alla social medier som finns idag. Twitter, facebook eller vanliga bloggar är några exempel där debatten finns och där den uppdateras dagligen… Börja till exempel med Malin eller Daniel och se vilka dem följer. Eftersom de redan bevakar frågan, följer de alla som berör frågan: från likasinnande till större industriföretag och de är inte rädda för att också ta debatten där på Twitter. Du kan följa intressanta diskussioner ”live” och själv medverka eller bara följa med…

Du kan också gå in på deras hemsida på Sveriges Radio, där de samlar radioinslag och kortare filmklipp som berör ”Matens pris”. Vill du se en film om matindustrin, finns det en gratis dokumentärfilm som heter Food Inc. från 2008 som handlar om USA:s matindustri. Länken hittar du i listan nedan.

Här är några länkar!

Följ Malin & Daniel:

@ohmandaniel

@Malin_Olofsson

Malin & Daniel på facebook

Deras webbplats på SR P1 (massor av bra radioinslag)

Diskussion med @arlasverige på Twitter

Radio- och filminslag av Malin & Daniel:

Litet filminslag om pangasiusodling

Dioxinförgiftad fisk i våra matbutiker

Se en film:

Dokumentärfilm (gratis, online) om livsmedelsindustrins produktionsled

Mer om matindustrin:

Jordbruk och mat

Hur du hittar den bästa julskinkan (enligt Malin & Daniel)

Matens pris vann Stora Journalistpriset 2011

Journalister använder twitter för att bryta politikers tystnad

Litterär aktivist i köttfabriken

Matens pris – en av de mest angelägna böckerna…

Industrierna gör oss feta

Hur gör vi då? Ekonomin, klimatet, framtiden…

Världens sämsta räka

Ät fisk med gott samvete

Bevaka frågan på twitter!

@Supermiljoblogg

@dyraremat  

@Klotet

@Klimatkomunerna

@KRAVmedia

@gronagardar

@Karinsmiljo

/bibblabella

BLOGGPRAT: En bokig bok

Hur du vet att du har hamnat på en bokblogg…

(Detta inlägg är skapat inför mitt bloggprat den 3/12 för högstadiets lärare på Krungård).

1. Bloggen heter någonting med BOK#…

Oftast är BOK prefixet, men som suffix kan det också förekomma. Bloggens namn kan också heta någonting med: ORD, BÖCKER, BOKEN, BOOK, SIDOR, BIBLIOTEK, BLOGG… På engelska heter de oftast något med BOOKSHELF. Även om bokbloggare tycks vara väldigt kreativa med att komma på olika prefix och suffix i det oändliga, måste man ju säga att de samtidigt är ganska förutsägbara. Att hitta dem är inte problemet… Så bli inte förvånad om du någon gång har hamnat på en bokblogg…

#toka #hora #babbel #biten #cirkus #fröken #fin #gläntan #malen #moster #slukare #odyssé #mamma #mania #snoken #tävlarna #stugan #tagen #timmen #tryckeri #liv #unge #sida #lös #paradis #landskap… 

2. Fäbless för bokhyllor

Någonstans på bloggen, kan du vara säker på att bloggaren har fotat sin bokhylla där hemma och att fotona ofta kommer i olika upplösning, så att det finns en närbild där du kan läsa vad böckerna heter och åtminstone en bild som visar hur böckerna står i hyllan och kanske även tar med en del av inredningen… Och mer än en gång är böckerna sorterade efter färg… Googlar man på ”bokbloggar” och ”bokhylla” får man 176 000 träffar (29 november 2012). Söker man bara på ”min bokhylla” på samma sökmotor blir det till och med 1 150 000 resultat.

Lyrans Noblesser

I min bokhylla

3. Kommer gärna på nya ord

Bokig = adjektiv som används mycket på bokbloggar nuförtiden, för att beskriva att något är ”bokigt” (svårt att översätta). Men hur kan en bok vara bokig???!!! På webbplatsen synonym.nu står det att ”bokig” är synonym till orden ”bökig”, ”besvärlig”, ”jobbig” och ”rörig” (de har säkert räknat med att många stavar fel) och de hänvisar vidare till Wikipedia för mer information om vad ordet betyder, men Wikipedia har ingen artikel om ”bokig” ännu. Men ”bokig” måste vara något positivt menat. ”En extra bokig och bra dag” skriver författaren Johanna Lindbäck på sin blogg… Allt talar för att ordet är uppfunnet i bokbloggar-kretsar där man har behov av att ha ett adjektiv för att beskriva att något luktar mycket ”bok”… En viss atmosfär och en stämning som man är beroende av att ha när man älskar böcker… Det doftar jul…

#dag #nyhet #julkalender #tavla #glädje #present #beställning #bok #julskyltning #dop-present #inredning #enkät #kuriosa #jul #resa…

4. Bokbloggsjerka (?!)

Först trodde jag att någon hade stavat fel… Sedan upptäckte jag att flera nog hade stavat fel… Men nu inser jag att det faktiskt heter BOKBLOGGSJERKA! Och att det är ett vanligt fenomen bland inbitna bokbloggare idag… Och det är långt i från det ända fenomenet som är ”nytt” inom i bokbloggarnas värld.

Här gillas inte bara nya adjektiv, utan också nya fenomen och begrepp som gör att man hittar varandra och får en gemenskap online, en mysig värld att kliva in i och omfamnas av… För meningen med en ”bokbloggsjerka” är ju faktiskt att göra det möjligt för flera bokbloggare att lära känna varandra och hitta varandra på nätet. Det var först svårt att reda ut om det har funnits en första bokbloggsjerka någon gång och vem som var först med att starta en sådan… Det verkar som att alla redan är inne på Jerka del 105…

Så vi får tacka Annikas litteratur- och kulturblogg för att hon har ett uppsamlingsheat där hon beskriver vad en ”jerka” är för något:

”Om sanningen ska fram så finns det ingenting som heter Bokbloggsjerka, utan jag har helt enkelt lånat ena halvan av det etablerade ordet Hoppjerka och gjort en egen version av det. Andemeningen är dock densamma: hoppjerkan hoppar från jobb till jobb, medan vi i bloggvärlden hoppar från blogg till blogg. Och jag är ganska säker på att det är vi bloggare som får ut mest av det, eller vad tror ni”?

Och sedan finns det ett gäng med andra roliga företeelser och bokaktiviteter för bokbloggande vänner… De har också en enorm fäbless för att lista böcker av olika slag och att ha en förteckning över lästa böcker, gärna i kronologisk följd (årsvis)…

Tematrio = en bokbloggare bestämmer ett nytt tema varje vecka, exempelvis ”kläder” och ”boken/filmen”. Sedan får andra bokbloggare svara på dennes temafråga, ex. lista tre filmer som lever upp till boken…

Boktolva = går ut på att läsa böcker av tolv författare som man inte har läst någonting av dittintills.

Läsutmaningar = En boktolva skulle kunna vara en läsutmaning, eller andra listor med böcker som bokbloggaren tycker är en utmaning framöver… Läsmål man sätter upp för sig själv eller tillsammans… Nyårslöften går också under denna rubrik.

Bokcirklar = har funnits i flera hundra år… från början för överklassens kvinnor… nu även online. Cissis bokblogg undrar just nu om det finns intresserade att starta en vampyr-cirkel.

Kommande böcker = ett av de bästa tecknen för att en blogg är aktuell och uppdaterad på det senaste…

Bokenkäter = någon sammanställer frågor i en enkät som kan svaras av flera andra bokbloggare

Författarintervjuer = en del bloggare gör egna intervjuer med sina favoritförfattare

Bokiga julkalendrar = lucköppning med bokiga priser

Bokbloggstafett = specialskrivna inlägg av bloggare som har med böcker och läsning att göra, ibland efter tidtabell.

Adoptera bort böcker

Bokåtervinning 2.0

Bokgeografi

Egna awards

Bokmässepepp

Bokpodden – det är väldigt inne just nu att podcasta sina boktips… Bokbloggen ”Bokhora” har startat ”bokpodden” som en flik i sin blogg…

https://i2.wp.com/www.enligto.se/wp-content/uploads/2010/08/jorden3-kopia.png

5. Listor, listor, listor…

Antalet listor kan göras långa… Det enda som sätter gränsen är fantasin…

Boktolvan, Vill läsa, En bredare lista, Hundralistor, Tegelstensutmaning, Novellutmaning, Hyllvärmarläsning, Sommarläsning, 2012 års bästa, Älsklingar, Vampyrsamling, Nordiska listan, Olästhögen… 

OCH SLUTLIGEN…

Ibland är det sunt att ta ett steg tillbaka…  och se på hur bloggandet har förändrats under de senaste åren. Jag skulle vilja tipsa om ett lästips som handlar om hur bloggandet om litteratur har exploderat de senaste 5-6 åren:

” Bloggare får allt större inflytande över förlagsvärlden, minglar på exklusiva bjudningar och kan välja och vraka bland recensionsexemplar”.

Och vem vet… En dag kanske en av våra elever kontaktas av en författare för att hon eller han gjorde en sådan fin recension om deras bok… Det är fullt möjligt, eftersom det faktiskt redan har hänt…

”Bokiga” länkar:

Skulle ni ändå inte ha hunnit hamna på en bokblogg (och ni gärna vill göra det) är mitt bästa tips att börja med en bokblogg som väldigt många läser… ex. någon av bokbloggarna jag har skrivit ner här nedan… De har full koll på varandra, bokbloggarna … och har meterlånga listor med länkar till andra bokbloggar. Så chansen är god att du hittar den där som passar dig och din läsning.. Lycka till!

En liten film om hyllvärmare

Regler för en bokbloggsjerka!

Enligt O – lysande stjärna på bokbloggshimlen

Fiktiviteter – en annan underbar bokblogg

Bokhora

Boktoka – en liten favorit hos mig

Lyrans Noblesser – också mycket läsvärd

Tonårsboken – årets barn- och ungdomsboksblogg

Bokgläntan – en annan bra ungdomsbokblogg

Bokugglan – fler ungdomar som bloggar

Forma Books Blog Award

#bookshelf sökning på pinterest (mängder av bilder på bokhyllor)

Blogg med foton på bokhyllor

Hur du får din bok publicerad

Hoppas detta inlägg låg på lagom ”bokig” nivå!

/bibblabella