Kategoriarkiv: BROTTSLINGAR

Dömda kvinnor

Dömda kvinnor

”Naken och förnedrad gick hon med stadens stenar runt halsen inför allas blickar. När hon gått igenom hela staden tvingades hon lämna sina barn och sin man för att aldrig mer återvända till Stockholm. Om hon gjorde det skulle hon begravas levande. Så vitt vi vet kom Ärmgard aldrig tillbaka”. 

Etnologen, författaren och illustratören Elin Hägg har skrivit nästa bok jag prickar av på min läslista; nämligen facklitterära ”Dömda kvinnor: förbryterskor i Sveriges historia”. I boken möter vi 17 olika verkliga livsöden; alla är de kvinnor och alla har de gemensamt att de vid något tillfälle mellan 1400-talet och fram till 1960-talet har dömts för ett brott enligt lagen. Brotten berör allt från mord, häxeri, äktenskapsbrott, hor, barnamord, fosterfördrivning, homosexualitet, spioneri med mera.

Att läsa ”Dömda kvinnor” är upplysande, allmänbildande, men det är också ganska skrämmande, samtidigt som det såklart är upplyftande mot bakgrund att vi i dagens moderna samhälle har så mycket bättre livsvillkor. Framförallt när det kommer till kvinnor, mödrar och barn. Mycket av det jag läser i boken, kände jag tidigare inte alls till och det får mig att återigen häpna inför historiens vingslag.

Som till exempel det faktum att äktenskapsförbryterskan Ärmgard på 1400-talet fick lämna sin familj för att aldrig mera komma tillbaks efter att ha blivit offentligt förnedrad på Stockholms gator. Hade hon varit rik, hade hon lätt kunnat köpa sig fri från detta straff. Även om det ju är så att många av dessa kvinnoöden som skildras i boken, inte är föremål för beundran, är de flesta (med några undantag) ändå vanliga människor och det som gör det skrämmande är hur lättvindigt de ofta fick sina straff, hur lättvindigt andra människor dömde ut dem och hur de resten av sina liv blev märkta kvinnor – hur de fick leva i fullständig skam och skuld över det de gjort.

Då är det skönt att räkna upp allt det som faktiskt har förbättrats när det kommer till villkor för medborgare av idag; vi har numera en abortlagstiftning som effektivt motverkar skuld och skam hos ensamstående, ogifta mödrar, vi har barnavårdslagar, fosterbarnvård, stöd för ensamstående, sexualkunskap, allmän sjukvård, rösträtt för kvinnor, rättigheter för hbtq-personer, en allmän sjukvård, ett samhälle som vilar på vetenskap och framförallt ett rättsväsende som inte direkt går på löst grundade spekulationer när det kommer till vem som fälls för olika brott. Jag är tacksam att jag lever i dag! Det är en känsla som blir påtaglig efter att ha läst ut denna boken!

”Framförallt tycker jag om att utmana vår syn på historien: hur vi ser på kvinnor och män, barn och vuxna, fattiga och rika och synen på vi och dom. Min stora förhoppning är att mina böcker skall öka förståelsen för vår gemensamma historia, både det svåra och det roliga, och mitt mål är alltid att med en stor dos empati försöka visa att människor förr i tiden många gånger var precis som oss”. 

Källa citat: Elin Hägg, Opal.se

Citatet ovan är hämtat från Opals hemsida (se länk ovan). Elin Hägg berättar vad det är hon brinner för. Jag tycker hon lyckas strålande med denna ambition, hennes bok ”Dömda kvinnor” är ett levande exempel på att jag precis nu har fått erfara en ökad förståelse för vår historia – LÄSVÄRT!

Elin Hägg

Fotokälla: Linnea Ranström

Om den passar sjuorna och ett eventuellt kommande lässurrsarbete? ABSOLUT. En lättöverskådlig, fascinerande, skrämmande, upplyftande och upplysande bok som jag tänker kan vara föremål för ett ämnesöverskridande samarbete inom svenskämnet och SO-ämnena på högstadiet. Här finns många möjliga ingångar, exempelvis häxprocessen på 1600-talet, abortfrågan, barns villkor genom historien, rösträtt för kvinnor, rättsväsendet och hur det har utvecklats fram till idag med mera.

Denna recension är en del i arbetet med att välja ut en författare & boktitel att arbeta med under vårt lässurr våren 2021 i åk 7!

Under sommaren kommer jag tillsammans med mina kollegor att läsa igenom ett urval av olika skönlitterära böcker utifrån olika genrer, som vi sedan i augusti kommer presentera för våra svensklärare – detta ska slutligen mynna ut i ett val av bok att köpa in & författare att boka upp för sjuorna våren 2021!