Kategoriarkiv: SKOLBIBLIOTEKETS PEDAGOGISKA RESURS

Projekt Fladdermus!

PROJEKT FLADDERMUS HAR STARTAT!

”PROJEKT FLADDERMUS” är ett samarbete mellan klassföreståndaren Annika, skolbibliotekarien Isabella och VFU-studenten/ den blivande läraren Denise på Krungårdsskolan i Blomstermåla, vecka  9 – 11.

Några veckor tillbaka har vi setts och planerat inför projektet som är ett mindre IKT-projekt med fokus på informationssökning och källkritik för  eleverna i åk 2.

I går träffades vi för allra första gången för lite sagostund och högläsning i bibblan. Jag, (Isabella) läste högt ur en jättesöt liten berättelse/faktabok om fladdermusen och ända tills då var det ännu okänt för eleverna vad projektet skulle handla om! Boken jag talar om är skriven av författaren Bengt Erik Engholm och ser ut så här, för alla nyfikna:

Högläsningen om fladdermusen väckte mängder av frågor hos de nyfikna och fantasifulla tvåorna, men de fick inte svar på så många. Istället fick de lova att spara dem alla i ”frågebanken” för att ta reda på dem under dessa veckor då vi arbetar med projektet i syfte att bli experter på fladdermusen!

Eftersom det är ett IKT-projekt i grund och botten, har vi delat in klassen i tre olika grupper:

BIBLIOTEKSGRUPPEN – I biblioteket med Isabella

IPAD-GRUPPEN – I klassrummet med Denise

DATOR-GRUPPEN – I klassrummet med Annika

Innan projektet drog igång idag, hade klassen fått en grundlig genomgång av källor och källkritik på nätet av lärarkandidaten Denise. Detta gjorde att de redan från start, visste vad en källa är och vad det innebär när man är källkritisk.

Dagens lektion gick ut på att finna olika källor i grupperna (för min del var vi i biblioteket och letade efter böcker om fladdermusen) för att därefter gemensamt välja ut de två bästa källorna, utifrån det vi skulle ta reda på. Vi kommer arbeta med en tankekarta och öva extra mycket på hur man plockar ut stödord under morgondagens lektion.

Nästa vecka kommer vi påbörja läsning och bearbetning av texterna och tankekartorna. Det blir en slutredovisning av projektet vecka 11, då vi kommer få se en massa fina affischer om fladdermusen! Vi kommer även att jämföra de olika gruppernas slutresultat, diskutera vad vi kommit fram till och väga för och nackdelar när det gäller informationssökning och material i ämnet.

Hälsningar,

Isabella!

Skolbiblioteket – ett lyft för din skola!

Nu på onsdag kommer Annika Forsberg (klasslärare för åk 2 på Krungårdsskolan) och jag, Isabella Johansson (skolbibliotekarie på samma skola) att vara med som föreläsare inom ramen för Skolbibliotekarielyftet, som nu pågår i fem län i södra Sverige!

Vi kommer också få möjlighet att lyssna till företrädare för bland annat Skolverket (undervisningsråd, Anette Holmqvist), Kungliga biblioteket (handläggare, Elin Lucassi) och så förstås; skola och skolbibliotek. Ta en titt på Skolbibliotekarielyftets hemsida HÄR för att läsa mer! Där kan du även läsa mer om när jag medverkade som föreläsare förra gången, alldeles i början av terminen. Temat för min föreläsning var då ”Att driva och utveckla en skolbiblioteksverksamhet”. Angela Zetterlund (min före detta lärare på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap föreläste också under eftermiddagen om strategisk planering och utvärdering av den egna verksamheten (skolbiblioteket) och vidare om skolbibliotekariens ledarskapsroll.

IsabellaJohansson2

Här föreläser jag om hur det var att bygga ut en ny skolbibliotekarietjänst och hur det är att dagligen ställas inför spännande och viktiga utmaningar för att utveckla verksamheten framåt. Det var fantastiskt roligt att få vara med och föreläsa och ett mycket inspirerande och minnesvärt ögonblick att möta så många skolbibliotekarier som jag gjorde då!

Och vilken inledning på hösten, med alla de utmaningar som nu väntar oss! Första hållpunkten är Alvesta på onsdag och därefter blir det Stockholm, då jag ska föreläsa om ”Skolbibliotekarien och de sociala medierna” på den årliga konferensen ”Skolbibliotek 2013” som i år går under temat ”Skolbibliotekets pedagogiska resurs”.

Att utveckla skolbibliotekets pedagogiska resurs, att skapa en samsyn mellan lärare och skolbibliotekarier kring informationskompetens och lärande, att satsa mer på synliggörande och tillgängliggörande av skolbibliotekets resurser och mycket mer, är just nu de allra viktigaste prioriteringarna för mig!

Bilden är tagen av Catharina Aineström

(projektledare för projektet Skolbibliotekarielyftet).

Klicka på bilden för att komma till ursprungskällan!

Dialogdagen ”Skolbiblioteket – ett lyft för din skola!” vänder sig i första hand till skolledare och övriga skolintresserade med fokus på frågor som berör integrering av skolbiblioteket i skolans verksamhet, skolbibliotekariens roll i framtiden och det viktiga samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare. På förmiddagen kommer kortare ”miniföreläsningar” att hållas för att visa på goda exempel och för att ge inspiration. På eftermiddagen kommer diskussionerna kring skolbibliotekariens och skolbibliotekets roll i skolan att fördjupas genom gruppdiskussioner, där skolledare och övriga åhörare blandas i mindre grupper med föreläsarna.

De centrala frågorna under dagen kommer vara:

– Vad kan en skolbibliotekarie?

– Vad krävs för bra samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier?

– Hur kan skolledaren bidra till skolbibliotekets integrering i skolan?

– Vilken funktion ska skolbiblioteket ha i skolan?

Och glöm inte den nationella läsdagen som infaller nu på torsdag! En av mina skolor har bjudit in mig till att medverka under denna manifestation. Det kommer bli högläsning för min del!

Vill även ta tillfället i akt och tipsa er om en mycket intressant artikel på bloggen ”Pedagog Malmö”. Artikeln jag vill tipsa om heter ”Samarbete mellan lärare och bibliotekarie berikar elevens lärande” och är en fullträff! Läs och inspireras!

Det är med andra ord, väldigt mycket på gång just nu! Det gäller att ta chansen och vara med (och inte bara stå och titta på bredvid)!

Isabella