Utförda aktiviteter av skolbiblioteket – läsåret 16/17

På denna sida kan Ni se vilka klasser & årskurser (på skolorna Krungårdsskolan, Alsteråskolan, Skytteanska skolan, Tillingeskolan & Fliseryds skola i Mönsterås kommun) som har haft en eller flera undervisningstillfällen i källkritik, informationssökning & bibliotekskunskap!

Aktiviteterna erbjuds av skolbibliotekarien Isabella Johansson och planeras in tillsammans med den ansvariga läraren/pedagogen i enlighet med kommunens skolbiblioteksplan.

En erbjudan skickas alltid ut till årskurserna 2, 4, 6, 8 och 9 varje läsår. Utöver dessa årskurser är det alltid möjligt att kontakta skolbibliotekarien för extra handledning och undervisning för övriga årskurser och klasser i mån av tid.

Nedan visas en sammanfattning av påbörjade & utförda aktiviteter för läsåret 2016/17.

BIBLIOTEKSVISNINGAR

Biblioteksvisning för 7a (ht 16)

Biblioteksvisning för 7b (ht 16)

Biblioteksvisning för 7c (ht 16)

Biblioteksvisning + genomgång av självutlåningen för åk 3 (vt 17)

BIBLIOTEKSKUNSKAP

Åk 1, Krungårdsskolan (ht 16)

Åk 2, Krungårdsskolan (ht 16)

Åk 4, Krungårdsskolan (ht 16)

Fkl, Tillingeskolan (sagostund + bibliotekskunskap)

Åk 3, Tillingeskolan (vt 17)

Åk 1, Tillingeskolan (ht 16)

Åk 1, Fliseryds skola (ht 16)

INFORMATIONSKOMPETENS

Källspanarna (7 pass) – Fkl, Skytteanska skolan (ht 16)

Källspanarna (7 pass) – Åk 1, Skytteanska skolan (ht 16)

Källkritiksprojekt/Dinosaurietema (6 pass) – Åk 2, Skytteanska skolan (ht 16)

Källkritiksprojekt/Forntiden (7 pass) – Åk 3, Tillingeskolan (ht 16)

Källkritiksprojekt/Forntiden (5 pass) – Åk 3, Alsteråskolan (ht 16)

Källkritik & Informationssökning (4 pass) – Åk 6, Krungårdsskolan (ht 16)

Källkritik (4 pass) – Åk 4, Tillingeskolan (vt 17)

Källkritik (6 pass) – Åk 2, Tillingeskolan (vt 17)

Källkritik (3 pass) – Åk 5, Tillingeskolan (vt 17)

Källkritik (1 pass) – Internationella gruppen (högstadiet), Krungårdsskolan (vt 17)

Sociala medier (5 pass) – Åk 6, Krungårdsskolan (vt 17)

Källkritik på sociala medier (1 pass) – Klass 7b, Krungårdsskolan (vt 17)

Informationskompetens (6 pass) – Åk 5, Alsteråskolan (vt 17)

Källkritik (8 pass) – Åk 6, Alsteråskolan (vt 17)

Källkritik (2 pass) – Åk 1, Fliseryd (vt 17)

Källkritiksprojekt/Dinosaurietema (4 pass) – Åk 2, Fliseryds skola (vt 17)

Källkritik (1 pass) – Åk 5/6, Fliseryd (vt 17)

BOKATTACKER

Åk 3, Krungårdsskolan (ht 16)

Klass 7c, Krungårdsskolan (ht 16)

Klass 8b, Krungårdsskolan (ht 16)

Åk 2, Skytteanska skolan (ht 16)

Åk 1, Tillingeskolan (ht 16)

Åk 2, Tillingeskolan (ht 16)

Åk 4, Tillingeskolan (ht 16)

Åk 5, Tillingeskolan (ht 16)

Åk 4, Fliseryds skola (ht 16)

Åk 5/6, Fliseryds skola (ht 16)

Åk 2, Tillingeskolan (vt 17)

Åk 3, Tillingeskolan (vt 17)

Åk 4, Tillingeskolan (vt 17)

Åk 5, Tillingeskolan (vt 17)

Åk 4, Fliseryds skola (vt 17)

Åk 5/6, Fliseryds skola (vt 17)

Internationella gruppen åk 1-6, Krungårdsskolan (vt 17)

Åk 2, Krungårdsskolan (vt 17)

SÄRSKOLANS TEMA

De svenska minoritetsspråken (ht 16)

Litterära genrer (ht 16)

Bokprat inför val av nya högläsningsböcker (vt 17)

Poesi-tema (vt 17)

Källkritik (vt 17)

Ljudböcker & E-böcker (vt 17)

LÄS & SKRIVFRÄMJANDE PROJEKT

Deckarprojekt med stafettskrivning åk 4, Krungårdsskolan (ht 16)

Bokprojekt inför författarbesök med Torsten Bengtsson åk 4, Tillingeskolan (vt 17)

Läsgruppssamtal åk 5, Krungårdsskolan (vt 17)

Skrivprojekt (enligt mallen ”Monstret” av Josef Sahlin) åk 5, Tillingeskolan (vt 17)

Stafettskrivning/deckarprojekt inför författarbesök med Torsten Bengtsson åk 4, Alsteråskolan (vt 17)

ÖVRIGT

”Bokrullen” – ett samarbetsprojekt mellan skolbiblioteket, folkbiblioteket och fritidshemmen ”Skyttes” och ”Stinsen” i Ålem (löpande under ht 16)

Boklådor (klassrumsbibliotek/bänkbok) åk 1, Krungårdsskolan (ht 16)

Boklådor (klassrumsbibliotek/bänkbok) åk 2, Krungårdsskolan(ht 16)

Boklådor (klassrumsbibliotek/bänkbok) åk 3, Krungårdsskolan (ht 16)

Boklådor (klassrumsbibliotek/bänkbok) internationella åk 1-6, Krungårdsskolan (ht 16)

Extra resurs under läxhjälpen – Åk 1-3, Tillingeskolan (ht 16)

Lästräning åk 2, Tillingeskolan (ht 16)

Fast bibliotekstid för internationella klassen (åk 1-6) Krungårdsskolan (ht 16)

”Bokrullen” – ett samarbetsprojekt mellan skolbiblioteket, folkbiblioteket och fritidshemmen ”Skyttes” och ”Stinsen” i Ålem (löpande under vt 16)

”Julbibliotek” – sagostund/högläsning ur julböcker i biblioteket för åk F-3, Krungårdsskolan (ht 16)

Sagostund/högläsning ur julböcker i biblioteket för Tillingeskolans klasser (ht 16)

Lästräning åk 2, Tillingeskolan (vt 17)

Fast bibliotekstid för internationella klassen (åk 1-6) Krungårdsskolan (vt 17)

Författarbesök med Torsten Bengtsson åk 4, samtliga grundskolor (vt 17)