Utförda aktiviteter av skolbiblioteket – läsåret 15/16

På denna sida kan Ni se vilka klasser & årskurser (på skolorna Krungårdsskolan, Alsteråskolan, Skytteanska skolan, Tillingeskolan & Fliseryds skola i Mönsterås kommun) som har haft en eller flera undervisningstillfällen i källkritik, informationssökning & bibliotekskunskap!

Aktiviteterna erbjuds av skolbibliotekarien Isabella Johansson och planeras in tillsammans med den ansvariga läraren/pedagogen i enlighet med kommunens skolbiblioteksplan.

En erbjudan skickas alltid ut till årskurserna 2, 4, 6, 8 och 9 varje läsår. Utöver dessa årskurser är det alltid möjligt att kontakta skolbibliotekarien för extra handledning och undervisning för övriga årskurser och klasser i mån av tid.

Nedan visas en sammanfattning av utförda aktiviteter för läsåret 2015/16

BIBLIOTEKSVISNINGAR

Biblioteksvisning för klass 7a (ht 15)

Biblioteksvisning för klass 7b (ht 15)

BIBLIOTEKSKUNSKAP

Åk 4, Krungårdsskolan (ht 16)

Åk 4, Krungårdsskolan (repetition i hur man lånar böcker, ht 16)

Åk 1, Krungårdsskolan (vt 16)

Åk 2, Krungårdsskolan (vt 16)

Åk 3, Krungårdsskolan (vt 16)

Internationella klassen – lågstadiet (löpande under vt 16)

Särskolan, Krungårdsskolan (ht 15, vt 16)

Åk 2, Fliseryds skola (vt 16)

Åk 4, Fliseryds skola (vt 16)

Åk 5/6, Fliseryd skola (vt 16)

Åk 2, Tillingeskolan (vt 16)

Åk 4, Alsteråskolan (vt 16)

KÄLLKRITIK & INFORMATIONSSÖKNING

Introduktionslektion i källkritik – klass 7a, Krungårdsskolan (ht 15)

Introduktionslektion i källkritik – klass 7b, Krungårdsskolan (ht 15)

”Projekt Fladdermus” – åk 2 Tillingeskolan (löpande under ht 15)

”Projekt Fladdermus” – åk 3 Tillingeskolan (löpande under ht 15)

Grundläggande källkritik – åk 4, Tillingeskolan (vt 16)

Informationssökning (bibliotekets katalog) – åk 4, Tillingeskolan (vt 16)

Källkritik (historiska källor) – åk 6, Alsteråskolan (vt 16)

Källkritik & informationssökning – åk 4, Alsteråskolan (löpande under vt 16)

Källkritik & informationssökning – åk 6, Krungårdsskolan (löpande under vt 16)

Källkritik – åk 2, Fliseryds skola (vt 16)

MEDVERKAN PÅ FÖRÄLDRAMÖTEN

Föräldramöte för alla klasser på Fliseryds skola (allmänt, ht 15)

Föräldramöte för åk 3 på Krungårdsskolan (sociala medier, ht 15)

Föräldramöte för åk 2 på Krungårdsskolan (läsningens betydelse, ht 15)

Föräldramöte för alla klasser på Alsteråskolan (sociala medier, ht 15)

FÖREBYGGANDE ARBETE / SOCIALA MEDIER

Klassbesök tillsammans med skolans kurator i åk 3 på Krungårdsskolan

INDIVIDUELL HANDLEDNING I BLOGGAR

Två elever i åk 4 på Tillingeskolan (ht 15)

BLOGGPROJEKT

Fritidsblogg med elever på fritids i Blomstermåla (allabarnensblogg.wordpress.com)

Bokblogg tillsammans med klass 4 i Fliseryd (http://fliserydsbokblogg9-12.se)

SÄRSKOLANS TEMA

Bibliotekskunskap, källkritik och informationssökning (löpande under ht 15 & vt 16)

Bokprat – inför val av högläsningsböcker

Författartema – författare från Sverige, Norden och övriga världen

BOKATTACKER

Årskurs 2 och 3, Krungårdsskolan (löpande under ht 15)

Årskurs 1, Fliseryds skola (löpande under ht 15)

Årskurs 1, 2, 3, 4, 5/6, Tillingeskolan (löpande under ht 15)

Årskurs 1, 2, 3, 4, 5/6, Tillingeskolan (löpande under vt 16)

Årskurs 2 och 3, Krungårdsskolan (löpande under vt 16)

Årskurs 4, Alsteråskolan (löpande under vt 16)

Årskurs 5, Alsteråskolan (vt 16)

Bokattack för åk 7, Krungårdsskolan (vt 16)

Bokattack för åk 8, Krungårdsskolan (vt 16)

LÄSPROJEKT

Läsgrupper med åk 5/6 på Alsteråskolan (ht 15)

Läsgrupper med åk 3/4 på Alsteråskolan (vt 16)

Läsgrupper med åk 5/6 på Alsteråskolan (vt 16)

SKRIVPROJEKT

Skriva en pappersbok och en digital bok – två elever på läxhjälpen, åk 3 på Tillingeskolan (vt 16)

ÖVRIGT

Invigning av biblioteket i Timmernabben för skolan (25/8 – 2015)

Författarbesök – Katarina Genar (kommunens fjärdeklassare, ht 15)

Extra resurs på läxhjälpen för åk 3, Tillingeskolan (ht 15)

Invigning av biblioteket i Fliseryd för skolan (13/1 – 2016)

Utbildning i grundläggande bibliotekskunskap för lärarna i Fliseryd (vt 16)

Extra resurs på läxhjälpen för åk 3, Tillingeskolan (vt 16)

Sakprosa-lektion – åk 5/6, Fliseryds skola (vt 16)

”Bokrullen” – ett samarbetsprojekt mellan skolbiblioteket, folkbiblioteket och fritidshemmen ”Skytte” och ”Stinsen” i Ålem (löpande under vt 16)

Lästräning i biblioteket med elever på högstadiet (vt 16)

Handledning för Legimus (löpande under ht 15 & vt 16)